go up

Mer informasjon om midlene, om kriterier og innhold i søknaden er i Utlysningsbrevet fra NSF.


For fjerde året på rad er Norges Svømmeforbund tildelt midler til svømmekurs for innvandrere. Midlene kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet via NIF – og klubber medlem i Norges Svømmeskole kan nå søke om midler. Målgruppen i år er ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn. Søknadsfrist er 15. september.  

X