go up


Vi ønsker en modell hvor svømmeklubbene går inn og tar ansvaret for ekstraundervisningen fortrinnsvis for de 5. klassingene som ikke har nådd kunnskapsløftets mål om å lære å svømme innen utgangen av 4. årstrinn (i skoleåret 2013-2014). Det gis også mulighet for 6. og 7. klasse.


På den måten kan skolene få hjelp av kompetente instruktører til å nå kompetansemålet i svømming for sine elever. En slik modell gir svømmeklubben en ny inntektsmulighet, samt mulighet for å knytte kontakt med skoleverket mtp ytterligere samarbeid på sikt.


 


Det ligger 190.000,- i potten til dette prosjektet. Vi har organisert det etter samme prinsipp som Svømmeaksjonen, dvs at vi har 12 pakker til tildeling á 15.000,-. Hver pakke er et svømmekurs på ti timer for 15 elever. Hver klubb kan søke om inntil tre pakker.


Klubben må selv ta kontakt med aktuelle skoler for å få til et samarbeid. Viktig å understreke for skolen er at undervisningen er gratis for dem og at det eneste de skal bidra med er;


·         Leie av hall


·         Eventuell transport


·         Svømmeansvarlig lærer og andre lærere som har svømmeundervisning skal være med i svømmeundervisningen


 


Sammen med de aktuelle skolene må dere finne en løsning på når kursene skal gjennomføres. Kursene må gjennomføres høsten 2014.


 


Vi håper dere ser på dette som en spennende mulighet både til å få nye inntekter til klubben og til å knytte nye kontakter mot skoleverket i deres nærmiljø.


Fyll ut søknadsskjemaet og send dette innen 30. mai 2014. Tildeling av pakkene vil ske innen 8. juni.For at vi skal kunne gjøre en god vurdering av søknadene, må alle felt i søknadsskjemaet fylles ut. Sørg for en god forankring hos de skolene dere tar kontakt med. All erfaring viser at god forankring, og tett kontakt med lærer, er viktige suksesskriterier for måloppnåelse og videre samarbeid.


 


Rapportering av gjennomførte tiltak skal være hos NSF innen 28. november 2013.


 


For mer informasjon og søknadsskjema, klikk her.


 


Norges Svømmeforbund er tildelt midler fra NIF for å gjennomføre et prosjekt rettet mot skolen. Dette er en videreføring av tidligere prosjekter innen skole – klubbsamarbeid, gjennomført i perioden 2010 – 2013.

Utgangspunktet for prosjektet er at skolebarn skal ”være trygg i vann og være svømmedyktig” innen utgangen av 4. klasse.

X