go up

Barne,- ungdoms og familiedirektoratet (BUF) har en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som skal arrangere velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. I utlysningsteksten på BUF sin hjemmeside står det  at det kan gis tilskudd til leiropphold, idretts- og kulturarrangement. Det legges vekt på tiltak for barn med særskilt store hjelpebehov.  Søkndsfrist er 15. februar. Les mer på BUF sin hjemmeside. 

X