go up

Det er klubben som skal søke om starttillatelse for utenlandske statsborgere i NM, og søknaden skal innholde følgende:


  • Navn, fødselsdata, adresse, postnummer og sted
  • Kopi av bostedsadresse fra Folkeregisteret (tlf 8008 0000)


Søknaden sendes til post@svomming.no
Frist er 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres.Starttillatelsen gjelder for kalenderåret, man søker altså en gang pr år.


Søknader som er godkjent finner dere her.


 


 

Vi viser til NSFs generelle regler, kapittel IV Mesterskapsbestemmelser: GE 30 Deltagere – punkt B: Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan søke forbundsstyret om starttillatelse til deltagelse i norske mesterskap. Søknaden må dokumentere at søkeren har oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge. Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før angjeldende mesterskap arrangeres. Frist for å søke for å delta i NM junior i november er 1. oktober 2009. Alle papirer må være NSF i hende innen  fristen – se “les mer” for detaljer.

X