go up

Utdanningsdirektoratet har publisert et nytt rundskriv om forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen. Rundskrivet tar for seg de sikkerhetsmessige sidene ved innendørs og utendørs svømme- og livredningsopplæring. Direktoratet gir blant annet anbefalinger om antall personer som skal ha tilsyn med elevene, hvilke kvalifikasjoner tilsynet bør ha og krav til alarmplan. Dette rundskrivet erstatter Kunnskapsdepartementets rundskriv F-30/92.

X