go up

Utdanningen som tilbys av NSF tar utgangspunkt i å heve kompetansen i klubbene. Ved å sikre at nye trenere, ledere og dommere får utdanning, høyner vi også klubbens kompetanse. Dette er en del av vår helhetlige klubbutvikling.


  


 


Med helhetlig klubbutvikling mener vi:


Alle tiltak (utdanning, kurs, møteplasser) som kan føre en klubb fra en nåsituasjon til en fremtidig ønsket situasjon.


 


Vi tar utgangspunkt i organisasjonshjulet (utviklet av Tor-Anders Hanssen) når vi definerer innholdet i vårt helhetlige utdanningstilbud:


 


 


Organisasjonshjulet viser oss at en klubb trenger kompetanse på seks gjensidig avhengige områder:


Organisasjon – temakurs på bestilling (innen klubbdrift, økonomi, IT)


Trener – kursene innen trenerstigen. Spesialkurs innen områder relatert til trenergjerningen.


Leder – Idrett og Ledelse 1-4.
Anlegg – temakurs. Seminaremner Trener/Lederkonferansen.


Aktivitet – Norges Svømmeskole. Idrettsglede i skolen. Vanngymnastikk. Baby/småbarn.


Arrangement – dommerstigen. Arrangementskurs.


 


Hvilket tilbud NSF har av utdanning innenfor disse seks områdene, finner dere mer informasjon om i menyen til venstre.


I tillegg skisseres dette i følgende modell (klikk på tabellen for større versjon):


   


 


Innenfor en rekke kurs gir Norges Svømmeforbund økonomisk støtte til klubbene, slik at deltakeravgiften reduseres. Se her for oversikt over tilskudd og søknad. I tillegg subsidieres store deler av lederutdanningen Idrett og Ledelse 1-4 i 2007.

Er du interessert i å bli en bedre trener, leder eller dommer? Eller kanskje det er andre områder du ønsker faglig påfyll på? Ta en titt på sidene her, og vi håper at du finner noe som kan være av interesse.

X