go up

Hvilke innsatsområder og mål mener dere at Norges Svømmeforbund og klubbene skal arbeide mot de neste årene? Vi oppfordrer derfor deltakerne til å ta diskusjoner i sin klubb som deltakerne
på konferansen kan representere.

Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan vedtas på Svømmetinget (hvert tredje år). Virksomhetsplanen synligjør hvilke innsatsområder som er viktig og hvilke prioriteringer som må settes for å kunne arbeide seg mot definerte mål (hva man ønsker å bli i framtiden). Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for NSFs Forbundsstyre og administrasjon og klubbene. Neste Svømmeting er i Bergen 22.-24.april 2016.

Prosessen på Trener/Lederkonferansen 2015 vil ledes av Svein Erik Hansen fra Golfforbundet. Svein Erik har ledet NSFs virksomhetsplanprosess to ganger tidligere (2009 og 2012).

Om prosessen;

Det vil hovedsakelig være gruppediskusjoner ledet av prosessveilederen. Hovedspørsmålene vil våre;
– Evaluering av status i norsk svømmeidrett/Norges Svømmeforbund
– Hvordan ønsker vi at norsk svømmeidrett skal se ut i fremtiden?

Hvordan

kan deres klubb forberede dere? 
 • Les gjennom og evaluer NSFs Virksomhetsplan. Hvilke innsatsområder og mål har vi gjort en god jobb? Hvilke tiltak har gitt gode resultater? 
 • Evaluer status på norsk svømmeidrett nå. Hvilke utvikling ser vi? Hva er vi gode på? Hva kan vi bli bedre på?
 • Diskuter i klubben innsatsområder og mål deres klubb mener bør prioriteres i den kommende tingperioden. Hvor ønsker vi å være? Hvordan ser drømmeverdenen ut? 
 • Delta på Trener/Lederkonferansen 2015 med en eller flere deltakere som representerer klubbens synspunkter.
Fire gode grunner til at Norges Svømmeforbund skal ha en god virksomhetsplan
 • Virksomhetsplanen gir oss en felles forståelse for hva som skal prioriteres i den kommende perioden
 • Alle engasjerte trenere, tillitsvalgte, administrasjon, i klubb, krets og forbund jobber i felles retning
 • Vi viser til omverdenen, samarbeidspartnere og andre relevante aktører hva norsk svømmeidrett står for og hvor vi vil.
 • De viktigste områdene prioriteres, slik at ressursene vi har prioriteres på de områdene og tiltakene som skaper best mulig aktivitet for flest mulig
Hva er en virksomhetsplan
En virksomhetsplan er et styringsredskap (strategi dokument) for Norges Svømmeforbund og sier noe om;
 • HVA svømmeklubben skal drive med
 • HVEM svømmeklubben er for
 • HVILKE visjon og mål svømmeklubben skal jobbe mot
 • HVILKE verdier svømmeklubben skal preges av
 • HVILKE leveregler og rolleavklaringer skal man ha klubben.
Virksomhetsplanen utarbeides av klubbrepresentanter. Eksisterende Virksomhetsplan vil være et godt utgangspunkt for den videre utviklingen. Planen skal bli vedtatt på Svømmetinget i april 2016. Planen har tre års varighet og vil være et styringsverktøy for Forbundsstyret, NSFs administrasjon og klubbene i årene som kommer.
Kontaktperson: Lasse Hoel, lasse@svomming.no 

Hvordan ønsker vi at fremtiden skal se ut for norsk svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open Water? Det er klubbene som er kjernen i Norges Svømmeforbund og norsk svømmeidrett trenger klubbens innspill på veien videre. I forbindelse med Trener/Lederkonferansen 2015 vil det være en prosess hvor klubbrepresentanter diskuterer status på norsk svømmeidrett og diskuterer hvilke retning vi ønsker for den kommende tre års perioden (2016-2019). Diskusjonene og forslagene vil være grunnlaget for NSFs nye virksomhetsplan!

X