go up
Hvilke innsatsområder og mål mener dere at Norges Svømmeforbund og klubbene skal arbeide mot de neste årene? Vi oppfordrer derfor deltakerne til å ta diskusjoner i sin klubb som deltakerne
på konferansen kan representere.  
Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan vedtas på Svømmetinget (hvert 3 år). Virksomhetsplanen synliggjør hvilke innsatsområder som er viktig og hvilke prioriteringer som må settes for å kunne arbeide seg mot definerte mål (hva man ønsker å bli i framtiden). Virksomhetsplanen er et styringsverktøy for NSFs Forbundsstyre og administrasjon og klubbene. Neste Svømmeting er i Bergen 22-24.april 2015.
Prosessen på trener/leder konferansen 2015 vil ledes av Svein Erik Hansen fra Golfforbundet. Svein Erik har ledet NSFs virksomhetsplanprosess 2 ganger tidligere (2009 og 2012).

 

Om prosessen;

Det vil hovedsakelig være gruppediskusjoner ledet av prosessveilederen. Hovedspørsmålene vil være;

          Evaluering av status i norsk svømmeidrett/Norges Svømmeforbund

          Hvordan ønsker vi at norsk svømmeidrett skal se ut i fremtiden?

Hvordan
kan deres klubb forberede dere?

·        
Les gjennom og evaluer NSFs
Virksomhetsplan. Hvilke innsatsområder og mål har vi gjort en god jobb? Hvilke tiltak
har gitt gode resultater?

·        
Evaluer status på norsk
svømmeidrett nå. Hvilke utvikling ser vi? Hva er vi gode på? Hva kan vi bli
bedre på?

·        
Diskuter i klubben
innsatsområder og mål deres klubb mener bør prioriteres i den kommende
tingperioden. Hvor ønsker vi å være? Hvordan ser drømmeverdenen ut?

·        
Delta på trener/leder
konferansen 2015 med en eller flere deltakere som representerer klubbens
synspunkter.

 

 

4 gode grunner til at
Norges Svømmeforbund skal ha en god virksomhetsplan

o   Virksomhetsplanen gir
oss en felles forståelse for hva som skal prioriteres i den kommende perioden

o   Alle engasjerte
trenere, tillitsvalgte, administrasjon, i klubb, krets og forbund jobber i
felles retning

o   Vi viser til
omverdenen, samarbeidspartnere og andre relevante aktører hva norsk
svømmeidrett står for og hvor vi vil.

o   De viktigste
områdene prioriteres, slik at ressursene vi har prioriteres på de områdene og
tiltakene som skaper best mulig aktivitet for flest mulig

 

 

Hva er en
virksomhetsplan

En
virksomhetsplan er et styringsredskap (strategi dokument) for Norges
Svømmeforbund og sier noe om;

·        
HVA svømmeklubben
skal drive med,

·        
HVEM
svømmeklubben er for,

·        
HVILKE visjon og
mål svømmeklubben skal jobbe mot,

·        
HVILKE verdier
svømmeklubben skal preges av,

·        
HVILKE leveregler
og rolleavklaringer skal man ha klubben.

 

Virksomhetsplanen
utarbeides av klubbrepresentanter. Eksisterende Virksomhetsplan vil være et
godt utgangspunkt for den videre utviklingen. Planen skal bli vedtatt på
Svømmetinget i april 2016. Planen har 3 års varighet og vil være et styringsverktøy
for Forbundsstyret, NSFs administrasjon og klubbene i årene som kommer.

 

Hvordan ønsker vi at fremtiden skal se ut for norsk svømming, stup, vannpolo, synkronsvømming og Open Water? Det er klubbene som er kjernen i Norges Svømmeforbund og norsk svømmeidrett trenger klubbens innspill på veien videre. I forbindelse med Trener/lederkonferansen 2015 vil det være en prosess hvor klubbrepresentanter diskuterer status på norsk svømmeidrett og diskuterer hvilke retning vi ønsker for den kommende 3 års perioden (2016-2019). Diskusjonene og forslagene vil være grunnlaget for NSFs nye virksomhetsplan!
X