go up

Fra 01.05.07 gjelder følgende for Ungdomsmesterskap (UM):  • Ungdomsmesterskapet arrangeres i klassen 13 – 15 år og arrangeres samtidig med Junior NM i nov/des.
  • Mesterskapet blir gjennomført på samme måte som langbane NM.
  • Utøvere i klassen 13-15 år må melde seg på ungdomsmesterskapet, og kvalifiserer seg til finalene i juniormesterskapet gjennom oppnådde resultater i UM.

 Kvalifisering  • Oppsatte krav
  • UM vil bli gjennomført med direkte finale på formiddagen.
  • På 400 im, 800 og 1500 fri sorteres svømmerne etter tid uavhengig av deltakelse i UM eller NM junior. De beste Ungdomsmesterskap svømmerne kan således være aktuelle for siste heat i finaleøkten om kvelden dersom påmeldingstid er blant de seks beste i UM/NM junior.
  • Heatene starter med funksjonshemmede, deretter forsøk junior, og så UM deltagere. Funksjonshemmede svømmer 100m alle svømmearter samt 400m fri som direkte finale på formiddagen. 50m alle svømmearter svømmes som forsøk på formiddagen og finale på kvelden. Er det kun deltagere til å fylle opp ett heat går dette heatet som direkte finale på kvelden.
  • Innmarsj siste heat, UM.
  • Alle stafetter UM går på formiddag.
  • En UM deltager kan kvalifisere seg til junior finale på kvelden uten å ha oppnådd junior krav på forhånd.

 


 


 


 

Arrangeres i november/desember.

X