go up

 


I dagens stillesittende samfunn er idrettsaktiviteter den viktigste formen for folkehelsefremmende aktivering av unge. Det er videre en utbredt oppfatning at det er i de formende barne- og ungdomsårene at gode aktivitetsvaner etableres. Det er etterhvert en del klubber som har opprette treningsgrupper for ungdom, hvor konkurranse og prestasjon er sekundært.
Se NIFs temaside om ungdomsidrett.
 


Ungdomsgruppe i klubben


En ungdomsgruppe bør ha et variert og inkluderende mosjonstilbud, der sosiale kontakter knyttes, der fokuset er å ha det gøy, og bli så gode som en selv vil. Svømmere er i alderen fra 10 til 18 år som har mulighet til å trene 1-2 ganger i uken. Veien mellom Ungdomsgruppen og konkurransegruppen er kort. Det er fullt mulig å gå til en konkurransegruppe hvis en har lyst til å trene mer, konkurrere og ønsker å satse på svømming. Ungdomsgruppen skal på lik linje som våre andre konkurransegruppene få tilbudt om sosiale sammenkomster og aktiviteter.


 


Hvorfor skal klubbene ha treningsgrupper for ungdom som ønsker å trene og konkurrere litt mindre?  1. Det opplagte samfunnsansvaret; Idrett for alle, klubben for alle, svømming for alle, hver svømmer en livredder osv.
  2. Et sammensatt klubbmiljø som speiler det lokalsamfunnet klubben er en del av. Et miljø med morgendagens toppidrettsutøvere trenger en motsats. Et miljø som er avhengig av frivillige ildsjeler trenger ungdom som ser seg selv i en annen rolle enn toppidrettsutøver.
  3. Det er økonomisk fornuftig. Flere utøvere pr trener, kortere treningstid, fylle treningstid som er litt mindre gunstig. Klubben får i tillegg mer LAM midler for ungdom  alderen 13-19.
  4. Klubben beholder ungdom i miljøet som på et senere tidspunkt kan være aktuelle trenere, instruktører, dommere og ledere.
  5. Klubben får flere medlemmer.

 


Trenere på ungdomsgruppene


Det er sentralt at treningsgruppene får god oppfølging. Hvordan følger klubben opp trenere som har ansvar for ungdomsgruppa? Får de like mye annerkjennelse?


 


«Vill i vann» – morsom aktivitet for ungdom


Mange klubber tilbyr «Vill i vann» – vannaktivitet for ungdom som ikke ønsker å satse. Eksempel fra webside: «Vill i vann tilbys sømmedyktige barn fra 7 år. Vi deler i to grupper, 7-10 år og 11-14 år. Kurset retter seg spesielt mot gutter som ønsker å være aktivte i vann, men som ikke er interessert i konkurransesvømming. Deltakerne vil komme innom dykking, hopp/stup, vannbasket, stafetter, livredning og annen morsom trening i vannet.»


For vill i vann kan det søkes om midler gjennom NIFs «idrettsskole for ungdom


 


 

X