go up

De fleste ungdommer treffes i videregående skole eller i idrettslaget. Transparentene er derfor laget for å gi lærer eller veileder bakgrunnsstoff som gjør det enklere å starte informasjon og diskusjon rundt sensitive og vanskelige temaer. Det er viktig å være oppmerksom på at diskusjon rundt temaene kan gi ulike reaksjoner blant ungdom. Du bør derfor være forberedt på dette når du utfordrer ungdom rundt disse temaene.


 


Målgruppe og valg av tema
Undervisningsopplegget er laget for aldersgruppen 15-19 år. Som innledning til temaene ungdom og kroppskultur, dop og kost er det valgt å spille på elevenes eget engasjement og å utfordre dem til aktiv deltakelse og diskusjon. Dette krever klar styring fra lærer eller gruppeleder for å oppnå ønsket hensikt med temaet.


 


Hensikten med undervisningsopplegget
Etterlate kunnskap om temaene og aktiv stillingtaken i forhold til budskapet. Hva er min holdning til bruk av dopingmidler eller kosttilskudd?


 


Du kan laste ned følgende fra NIF sine sider om Undervisning om kosthold og doping


   • Si nei til doping
  • Undervisningsopplegg mot doping
  • Undervisningsopplegg – ungdom, kropp og dop
  • Kosthold for idrettsutøvere
  • Undervisningsopplegg om fair play og doping


NIF har utarbeidet et nettbasert undervisningsprogram på temaene kroppsfokusering, kosthold og doping i idretten. Undervisningsopplegget tar sikte på å gi en kort og enkel innføring i temaene for ungdom.

X