go up

Undersøkelsen er landsomfattende og ble gjennomført både blant elever i 5. klasse, og blant ansvarlig lærer for svømming på skolen.


 


Hovedkonklusjonen av undersøkelsen viser følgende:  • 50% av 5. klassingene kan ikke svømme 200 meter. Dette utgjør over 30 000 elever. Det er hele 11% som ikke kan svømme 25 meter.
  • Man trenger tid for å utvikle svømmedyktighet. De med best svømmedyktighet, er de som lærte tidligst å svømme.
  • De første svømmetak læres ofte av foreldre eller på ferie. For mange elever er likevel svømmeundervisning på skolen den eneste arena for å bli svømmedyktig.
  • De aller fleste elevene ønsker mer svømming på skolen, kun 2% ønsker mindre. Dette samsvarer med at 86% av lærerne skulle ønske at det ble satt av mer tid til svømmeopplæring.
  • 5.klassinger i Oslo har lite/ingen svømmeundervisning.
  • 46% av norske 5.klassinger har svømmeundervisning, kun 2% har dette i Oslo.
  • Av de som har svømmeundervisning (46%) har halvparten 1 time eller mindre i måneden.
  • Elever i store klasser (25 elever +), har 80% 1 time eller mindre i måneden.


Positivt er det imidlertid at hele 95% av barna synes svømming er gøy, og trives i bassenget.
Resultat for hele undersøkelsen i figurer finner du her.


 


Resultatet for elever i tabell finner du her.


 


Resultat for lærere i tabell finner du her.


 


Tilbake til Skolesvømmen

Høsten 2003 gjennomførte MMI på oppdrag for Norges Svømmeforbund og Norges Redningsselskap, i samarbeid med RIMI, en undersøkelse om svømmeferdigheter blant elever i 5. klasse. Resultatene for undersøkelsen kan du nå laste ned på internett.

X