go up

Noen fakta om UllensakerSvømmerne: 35 Norges Svømmeskoleinstruktører – 6 trenere – 60 konkurranseutøvere – Norges Svømmeskole, 38 kurs i halvåret. UllensakerSvømmerne øker nå stillingen som A-lagstrener til 100%. Se hele stillingsannonsen her.

X