go up

  


 


 

THIL søker svømmetrener til voksen-gruppa som har ukentlig trening på Trondsletten.
Ta kontakt med Hilde Nerdal, mobil 92 42 84 98, epost hildener@online.no for mer informasjon.

X