go up

Har du spørsmål om treningsleiren, reisen eller noe annet er du velkommen til å kontakte reiseleder Ken Andersen på tlf. +45 2078 1525 eller sende en mail til kenan@get2net.dk.


 


 


 

Våre danske mastersvenner inviterer til en felles nordisk mastersleir på Club La Santa i perioden 29. mai – 5. juni 2009. I tillegg til to treninger hver dag kan man delta på minikurser (clinics) og få personlig rådgivning om din egen trening. Treningsleiren er åpen for alle masterssvømmere i Skandinavia, men alle er velkommen til å ta f.eks. familien med.
MERK: Påmeldingsfristen er satt til 3. november 2008, så det er litt kort frist.
Les mer om treningsleiren i PDF-filen.

X