go up

I tillegg til svømmeopplæring for voksne bør alle klubber ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. NSF har utarbeidet et rammeverk for hvordan kan bygge opp et godt treningstilbud for ungdom og voksne i klubb. Deltakerne kan komme fra klubbens svømmeskole eller kunne svømme fra før. Klubben må selv tilpasse rammene NSF har skissert til sitt eget treningstilbud. Les mer om hvordan din klubb kan skape et godt treningstilbud for voksne

X