go up

SSK Skjetten svømming søker trener / sportslig leder i 50-100 % stilling. Tiltredelse ønskes fra 1. august 2011, men tidligere er mulig. Se stillingsannonse.

X