go up

Trener/lederkonferansen 2013 ble arrangert 30. august til 1. september på Rica Hell Hotell på Værnes. Den ble gjennomført med 350 representanter fra over 80 klubber og kretser, fordelt på trenere, ledere, dommerinstruktører og kurslærere svømmeopplæring. Les mer om årets konferanse her.

X