go up

De videoklipp som Aleksander Hetland viste i sitt foredrg om “Perfekte starter og vendinger”, vil publiseres ut på Svømmeforbudets side i løpet av høsten.


 


Neste års Trener/Lederkonferanse vil være på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 5.-7. september.

Årets konferansehelg er vel i havn og Norges Svømmeforbund håper dette ble ei helg med gode opplevelser, faglig utbytte og sosialt med gode svømmekollegaer. Mange har allerede svart på evalueringen som ble sendt. Vi takker for mange gode tilbakemeldinger og mange gode innspill til tema for neste års konferanse!
Mange av foredagene er nå lagt ut på Konferansesiden.

X