go up

 
Under er en presentasjon av noen av foredragene og foredragsholderne.
 


 ÅPNINGSFOREDRAGET                        


SVEIN MOLLEKLEIV, RØDE KORS – Prestasjon i omsorg

Mollekleiv er president i Røde Kors. Han skal snakke om Prestasjon i omsorg – hva skal til for å prestere godt – og FRIVILLIGHETENS KRAFT. Et foredrag som
sikkert vil være til både inspirasjon og ettertanke. Mollekleiv har mange års
bakgrunn og erfaring fra norsk idrett, frivillighet, humanitært arbeid – og
et stort samfunnsengasjement. Han har blant annet vært generalsekretær i Røde
Kors, var første styreleder i Frivillig Norge og ble i mars 2015 utnevnt til
Ridder av St. Olavs Orden «for hans samfunnsgagnlige innsats.»
 


FELLES


MADS ANDREASSEN, NIF –
God barne- og ungdomsidrett
Mads er fagansvarlig for barne- og ungdomsidrett i Norges Idrettsforbund. Han
har selv gått gradene fra barneidrett til ungdomsidrett og helt opp til
toppidrett, med deltakelse i Paralympics.


Barn driver med idrett fordi de synes det er moro. Over 500 000 barn
er med på idrettsaktiviteter i regi av den organiserte idretten – og disse
barna skal få ha det moro og få oppleve et allsidig og variert
aktivitetstilbud. Når barn blir til ungdom ønsker vi fortsatt at de skal
finne sin plass i den organiserte idretten.


– HVA er og HVORDAN kan vi skape en god barne- og ungdomsidrett?


FELLES

Anders Dahl – 

Hvordan skape godt miljø og god lagfølelse i en individuell idrett

Anders  er utdannet psykolog og jobber som seniorkonsulent med kjerneområdene motivasjon, målsettinger og prestasjonsledelse.  


  


TRENERKONFERANSEN


SONDRE SOLBERG, BÆRUMSVØMMERNE
Hovedtema for trenere blir crawlteknikk.. NSF er i gang med et omfattende
prosjekt om Avansert svømmeteknikk, og innholdet i dette er unikt både
nasjonalt og internasjonalt. Første del av forelesningsrekken vil bli klar
til Trenerkonferansen og presenteres der av Sondre L. Solberg, sportssjef
i Bærumsvømmerne
.


Forelesningsrekken om Avansert crawlteknikk består av følgende
temaer:

  • Hva kjennetegner crawlteknikken på høyeste konkurransenivå i verden?
     
  • Effektiv trening av
    crawlteknikk relatert til konkurransedistanse
  • Kvalitativt teknikkarbeid i ungdomsalder
     

TRENERKONFERANSEN
Julie Stang-

Lungefunksjon og astmaforekomst hos norske svømmere

Julie Stang er stipendiat på Norges idrettshøgskole ved seksjon for idrettsmedisinske fag. Doktorgraden hennes handler om å undersøke mekanismene for astmautvikling hos idrettsutøvere innen utholdenhetsidretter og er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettshøgskole og Oslo Universitetssykehus. Forekomsten av astma er høyere hos idrettsutøvere sammenlignet med normalbefolkningen. Dette gjelder spesielt innen utholdenhetsidretter hvor utøverne er eksponert for ugunstige miljøfaktorer under trening og konkurranse; slik som kulde og luft med klorforbindelser i innendørs svømmehaller. Hvordan denne astmautviklingen skjer og hva som kjennetegner de som utvikler astma er ikke kjent. 


LEDERKONFERANSEN

NSFs Virksomhetsplan for 2016-2019
Hovedtema for lederprogrammet vil være arbeidet med Norges Svømmeforbunds
Virksomhetsplan for 2016 – 2019. Her trenger vi innspill fra klubbene og dems
engasjerte! 
Hvordan ønsker vi at fremtiden skal se ut for norsk svømming, stup, vannpolo,
synkronsvømming og Open Water? Hvilke innsatsområder og mål mener dere at
Norges Svømmeforbund og klubbene skal arbeide mot de neste årene? Vi
oppfordrer derfor deltakerne til å ta diskusjoner i sin klubb som deltakerne
på konferansen kan representere.

 

Arbeidet på konferansen organiseres i gruppearbeid som ledes av
Svein Erik Hansen fra Golfforbundet. Svein Erik har ledet NSFs
Virksomhetsplanprosess 2 ganger tidligere. LEDERKONFERANSEN

 


ANDERS DAHL
Ledelse og meg som leder
Tidligere toppsvømmer Anders Dahl er seniorrådgiver på ledelse og
strategiarbeid. Anders vil lede oss gjennom to bolker knyttet til ledelse. Vi
mener ledelse er viktig for å skape en velfungerende klubb, og er et tema vi
alle kan bli bedre på!? Først vil ha Anders dele noen tanker og tips til
“god ledelse”. Deretter vil det være en sesjon knyttet til
refleksjon om «meg som leder», til hvordan du kan bli en bedre leder. Vi
gleder oss til sesjonen med Anders.
 


AVSLUTNINGSFOREDRAGET

FINN SKÅRDERUD
Finn Skårderud, psykiater, forfatter, skribent og professor og en dyktig
foredragsholder –  tar seg av avslutningen søndag formiddag. Med dette
håper og tror vi at avslutningen av konferansen blir like bra som åpningen.
Skårderud er en anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser og som psykiater har
han arbeidet med flere av Norges toppidrettsutøvere.


 

 

X