go up

Alle klubber oppfordres til å ha gode avtaler med instruktører og trenere. I klubbdriftsportalen ligger det noen eksempler og relevante linker. Norges Idrettsforbund har også nylig oppdatert sin mal på treneravtale, inkludert et veiledningshefte på treneravtaler. Dette og mye mer finner du på www.idrett.no – temasider – klubbguiden.

X