go up

 Fra svømmeopplæring til trening v/ Per Osland


Tema her er barn og unges motoriske utvikling, trening og treningspåvirkning, samt utviklingstrapper. I sistnevnte inngår læreprosesser, teknikkinnlæring, fysisk trening, taktikk, mental trening og ernæring på de ulike nivåene.


 


  Basistrening – i teori og praksis v/ Claude Lebraux, Olympiatoppen og Sondre Solberg og Ole Fjørtoft, Bærumssvømmerne


 


Høsten 2007 startet NSF, i samarbeid med Olympiatoppen, med Basistreningsprosjekt. Målet var å sette fokus på basistrening for unge utøvere. Bærumssvømmerne har vært pilotklubb og resultater, erfaringer og gode råd blir tatt for seg både i teori og praksis.


 


Alle trenere: HUSK TRENINGSKLÆR!


 


Coaching som redskap for trenere v/ Morten Urdal og Silla Torbergsdottir, Delfana


 


Hvordan kan trenere blir bedre til å kommunisere med utøverne? Høsten 2007 startet NSF opp et Coachingprosjekt, med mål om å bedre kommunikasjonen mellom trener og utøver. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med svømmeklubbene i Bergen.


Trenerne Morten Urdal og Silla Torbergsdottir fra Delfana vil her summere opp sine erfaringer fra deltakelsen i prosjektet og helt sikkert komme med gode råd til andre trenere.


 

X