go up

Klubben har ledig stillinger som trenere for klubbens gruppe 1 (elite) og gruppe 2 (rekruttering) i henholdsvis ca. 50 og 30 % stilling. Endelig stillingsandel og lønn fastsettes etter avtale med aktuell trener. Bodø Svømmeklubb ble stiftet i 1969 og har i dag ca. 70 svømmere fordelt på tre grupper og har som mål å ivareta rekruttering og breddeidrett så vel som elitesatsning. Søknadsfrist 1. juni – se fullstendig utlysning her.

X