go up

BS-LK har lange tradisjoner for å utvikle gode svømmere på nasjonalt nivå. Vi ønsker å fortsette denne tradisjonen og har høye ambisjoner om å utvikle klubben videre mot nye høyder. Vi ønsker også å legge vesentlig vekt på svømming som breddeidrett for barn og ungdom. For å hjelpe til med dette arbeidet søker vi trenere og kursinstruktører. Søknadsfrist: 30. august.

X