go up

Bergens Svømme- og Livredningsklub favner i dag ca. 80 aktive svømmere i alderen 7 til 16 år, samt BS-LKs svømmeskole med ca. 400 barn. Klubben søker nå etter trener(e) og kursansvarlig – se annonse her.

X