go up
Påmelding skal foregå gjennom stuputvalget og NSF. NSF legger ut for konferansen, det blir sendt refusjonskrav til klubbene.

Reise ordner deltagerne selv.

PÅMELDINGSFRIST TIL STU ER: 7. SEPTEMBER 2006.

Påmeldingen sendes til undertegnede på e-post: inger@svg.utdanningsforbundet.no
Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.


Vennlig hilsen
For STU
Inger Grødem Reine
Leder


 

FINA inviterer til trener- og dommer-konferanse i Athen 10.-12. november.
Info om konferansene kan du få ved å gå inn på linkene her:
http://www.fina.org/diving/pdf/ffwdc_memo.pdf
http://www.fina.org/diving/pdf/ffwdc_prog.pdf
http://www.fina.org/diving/pdf/ffwdc_hotel.pdf

X