go up

Hvordan utvikle toppidrettskultur i norsk svømming


v/ Johan Kaggestad, Olympiatoppen


Kaggestad snakket om erfaringer fra sine mange år i idretten på mange plan og erfaringen som skoselger. Han brukte gamle, men gode foiler, flipover tjukk tursj – så derfor er et ingen presentasjon her.


 


Politiattester


v/Per Tøien, Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité


Hvorfor skal det innføres politiattester, hvem må ha det og hvordan skal idrettslagene forholde seg. Dette og andre viktige spørsmål gav Per Tøien svar på. Følg med www.idrett.no for oppdatert informasjon om politiattester. 


 


Fra svømmeopplæring til trening (pdf)


v/ Per Osland, trener, kurslærer og klubbveileder


 


 


 


 


Strategisk klubbutvikling


Klubbutvikling – hvordan utnytte menneskers forskjellighet


v/ Elling Finnanger, Olympiatoppen og TotelConsult


 


 


 


Basistrening – teori


v/ Sondre Solberg, Bærumssvømmerne


Basistreningen besto av både en praktisk og en teoretisk økt. den prsktiske økten hadde Claude Lebraux fra Olympiatoppen og Ole Fjørtoft fra Bærumssvømmerne ansvar for. Mer informasjon om


basistrening finnes på www.basistrening.no


 


Idrett og skole


v/ Kristine Risanger Johansen


 


 


 


Hvordan skaper man inntekter i en svømmeklubb


v/ Michael B. Espersen, tidligere Køge Svømmeklubb


 


 


 


 


Foreldrevettregler og kjøreregler for klubben


v/ Joakim Levorsen, Heming IL


 


 


 


 


Coaching som redskap for trenere


v/ Morten Urdal og Silla Torgergsdottir, Delfana


 


Svømmeanlegg


v/Marit Pedersen, NSF


Marit Pedersen sitter i Forbundsstyre og Anleggsutvalget i NSF. For å i økende grad sette svømmeanlegg på dagsorden må det jobbes inn mot alle plan – fra lokalt til sentralt hold. En må være aktiv og synelig og ikke minst fremskaffe dokumentasjon og være god på informasjon og kommunikasjon!


 


Idrett og ledelse


v/ Christin Svensen, Stavanger Svømme Club


Mer informasjon om Idrett og ledelse finnes på www.idrettogledelse.no. Du kan også ta kontakt med Svømmeforbundet.


 


 


 


Nye muligheter i hverdagen (Foredrag kommer)


v/ Atle Haglund, tidligere landslagsspiller i kjelkehockey


 


 


 


 


Svømmeaksjonen 2008 og Gjensidigestiftelsen


v/ Brita Blenne Lien og Ingrid Haslev Anmarkrud, NSF


 


Nytt fra den norske grunnskole


Presentasjon av Norges Svømmeskole – på Lederkonferansen


Presentasjon av Norges Svømmeskole for Svømmeskoleansvarlige


v/ Tore de Faveri, NSF


Norges Svømmeskole har i dag 62 medlemsklubber. Hva Norges Svømmeskole er, hvem som kan bli medlem og annen nyttig informasjon får du svar på i disse presentasjonene.


 


 


 

276 svømmeinteresserte konferansedeltakere var samlet i Kristiansand på årets Trener-/lederkonferanse. Dette er ny rekord – kjempeartig! De fleste av foredragene er lagt ut og kan lastes ned.

X