go up

SK Speed har tradisjoner for å utvikle gode svømmere, og har ambisjoner for fremtiden. Det er stor aktivitet i klubben som i dag har en hovedtrener i 100 % stilling, samt en rekke deltidsansatte. SK Speed holder til på Kalbakken i Oslo og har sin hovedaktivitet på Nordtvet og Romsås bad. Da vår C-gruppetrener har fått jobb på en annen kant av landet søker vi nå trener til et av våre konkurransepartier. C-gruppa har pr i dag 16 aktive konkurransesvømmere og trener ca 12 timer pr uke. Søknadsfrist er 1. april – se hele annonsen her.

X