go up

  


Fra venstre: Rigmor Rosmer, Knut Olaf Pedersen, Trude Halvorsen.


 


I kriteriene for NSFs gullmerke står følgende:

NSFs gullmerke
Gullmerket er Forbundets høyeste utmerkelse. Merket kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for svømmeidrettens fremme. Tildeling foretas av enstemmig forbundsstyre etter enstemmig innstilling fra hederskomiteen. Utdeling skjer fortrinnsvis på forbundstinget. Tildeling kan bare skje til personer som tidligere har NSFs fortjenestemedalje. Med gullmerket følger diplom. Innehavere av gullmerket har gratis adgang til alle stevner, oppvisninger o.l. som arrangeres av forbundet eller tilsluttede organisasjoner.


 


 


 

10 gullmerkeinnehavere var til stede i Molde på Svømmetinget. Under tingmiddagen lørdag kveld ble tre nye personer tildelt Norges Svømmeforbunds høyeste utmerkelse. De tre var Rigmor Rosmer (Bergens Svømme- og Livredningsklubb), Knut Olaf Pedersen (Bergens Svømme Club) og Trude Halvorsen (Tønsberg Svømmeklubb). Vi gratulerer så mye!

X