go up

Målsettingen for Topptrenerutdanningen er økt kompetanse hos trenere, etablere nettverk for trenere, for tverrfaglig kompetanseutvikling og sosiale relasjoner, og bygge bro mellom klubber, regions- og landslag og Olympiatoppen. Utdanningen bygger på erfaringer fra internasjonale suksesstrenere og aktiv bruk av Olympiatoppens erfaringsdatabase.

Denne våren vil det første kullet med 18 studenter fra Topptrenerstudiet i regi av NTNU og Olympiatoppen være uteksaminert. Kull to på 24 studenter er nå inne i sitt andre modul. Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort, har NTNU og Olympiatoppen bestemt at det skal tas inn nye studenter til høsten 05. Søknadsfristen er satt til 1. juni. Utvelgelsen av studentene vil skje i samarbeid med særforbundene etter at søknadsfristen har gått ut.

Topptrenerutdanningen vil være en erfaringsbasert utdanning bestående av fire moduler á 15 studiepoeng (5 vekttall).
– Trenerrollen og treningsfilosofi
– Strategisk prestasjonsutvikling og kulturbygging
– Coaching
– Verdiforankring
Les hva Kenneth Flesjå, Gunn Rita Dahles trener, sier om utdanningen i Adresseavisen.


Gå inn på nettsidene til NTNU videre: her.


For ytterligere informasjon, kontakt:
NTNU
Bente Moslet
Telefon 73 59 76 72
E-post bente.moslet@adm.ntnu.no


Sportsjef Atle Kvålsvoll
Olympiatoppen avd. Trondheim
Telefon 73 59 82 26 Mobil 41 93 29 0?
E-post atle.kvaalsvoll@nit.idrett.no

Denne våren vil det første kullet med 18 studenter fra Topptrenerstudiet i regi av NTNU og Olympiatoppen være uteksaminert. Kull to på 24 studenter er nå inne i sitt andre modul. Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort, har NTNU og Olympiatoppen bestemt at det skal tas inn 20 nye studenter til høsten 05. Søknadsfristen er satt til 1. juni. Studiet gir totalt 60 studiepoeng.

X