go up

Toppidrettsutøvere har mulighet til å få fritak fra førstegangstjenesten. Fra 20. mai ble rutinene for denne ordningen endret og aktuelle kandidater søker nå gjennom et webbasert søknadsskjema. Olympiatoppen vurderer om søker er innenfor kriteriene og sender sin innstilling til Vernepliktsverket. Les mer på Olympiatoppens informasjonssider om ordningen. Der finner du også link til søknadsskjemaet.

X