go up


Basert på søknader er 3 klubber plukket ut som satsningsklubber for 2013. Disse er Tønsberg, Mandal og Delfana. Alle 3 klubber er allerede igang med spennende utviklingsarbeid og NSF ser frem til å jobbe tett med disse klubbene det kommende året. I januar vil det avklares mål og forventninger, samt lages fremdriftsplan for utviklingen. Vi ser frem til Satsningsklubb 2013.


Les mer om hva satsningsklubb er.

X