go up

 


Som forelder og foresatt kan du bidra til å gjøre svømmeaktivitetene til en positiv opplevelse for barna. Vær bevist din rolle som forbilde og din påvirkningskraft mot barn og unges aktivitet. Her er noen tips til deg som foresatt:
 1. Støtt opp om klubbens arbeid – Vis respekt for det arbeidet klubben og engasjerte gjør. 2. Engasjer deg i sporten, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du. 3. Stimuler og motiver barn til deltakelse. Vis at du setter pris på den positive opplevelsen barna har gjennom idretten ved å delta på trening, konkurranser og lignende. Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem. 4. Gi oppmuntring og vis at du bryr deg i både medgang og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å være aktiv lenge. 5. Sett fokus på aktiviteten og utvikling av ferdigheter og ikke på hvilke tid, resultatet eller plassering man oppnår. Alle kan ikke bli nr 1, men alle kan forbedre seg litt. 6. La treneren være trener – Det er trenerens rolle å gi konstruktiv tilbakemelding på barnets ferdigheter og prestasjoner. Foresattes rolle er å gi støtte, oppmuntre og anerkjenne innsats. Konstruktiv dialog om aktuelle problemsstillinger tas med trener og klubb i etterkant 7. Vi har alle ansvar for miljøet og kulturen i klubben – gi ros til alle barn og unge for innsats, engasjement, sunne holdninger og fair play i trening og konkurranse. Gi ros til trenere og instruktører. Gi ros til ledere, dommere, kakebakere og andre engasjerte 8. Vær raus og inkluderende overfor andre foresatte – snakk positivt om barn og unge, andre voksne og klubben 9. Klubben er basert på frivillighet – tilby din hjelp og bidra inn med det du kan bistå med


 


Utover disse generelle tips må foresatte forholde seg til klubbens foreldrevettregler.


 


Olympiatoppen har også utarbeidet råd til foreldre, de finnes her.


 Øvelse for foresatte


Nedenfor finner du et verktøy som foresatte kan bruke til å reflektere over om deres egen motivasjon for idrettsaktivitet er den samme som barnas. Punktene skal rangeres fra 1 til 10, det 10 er den viktigste årsaken. Verktøyet kan brukes man kan diskutere punktene sammen med barna sine eller som diskusjonstema under foreldremøter. • Lære seg idretten
 • Lære seg god lagånd
 • Vinne
 • Få økt selvtillit
 • Lære seg å håndtere motgang
 • Få fysisk helse
 • Få erfaringer for livet
 • Ha det gøy
 • Få venner
 • Bli en bra idrettsutøver

 


 


 

X