go up

Med 3 uker igjen til Svømmetinget i Svolvær 19.-21. april er tingdokumentet og andre nødvendige vedlegg tilgjengelig for klubber og kretser. Alle dokumentene finnes på siden for Svømmetinget 2013. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir trykket opp noen dokumenter. Innstillingen fra Valgkomiteen ettersendes til organisasjonsleddene så snart den er klar.

X