go up

 


 

Tilstandsrapportene

Tilstandsrapportene for norsk idrett 2002 og 2003 presenterer forskningsbaserte oversikter og utviklingstrekk over sentrale sider ved norsk idrett. Temaer som blir behandlet er blant annet: medlemskap og aktivitet, organisering og økonomi, verdier og holdninger og idrettsanlegg. Rapportene retter seg mot alle som har behov for kunnskap om idrett og fysisk aktivitet. Tilstandsrapport 2003 er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

 


 


 


 


Dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese dette må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned ved å klikke her.


 


http://www.adobe.no/products/acrobat/readstep2.html


 


 


Det er også laget en Power Point presentasjon med alle tabeller og figurer fra 2003- rapporten. Klikk her for å se den.

X