go up

Neste tildeling er i desember. Søknadsfrist er 1. desember. Vi oppfordrer til å søke etter hvert som klubben har hatt deltakere på kurs.

Alle klubber som har hatt deltakere på kurs etter 1. januar 2006 kan søke. Oversikt over hvilke typer kurs det gis tilskudd til og søkekriterier finnes her.


 

32 klubber søkte om NSF’s tilskuddsmidler til utdanning i juni. Det ble tildelt mellom kr. 300,- og kr. 6200,- til hver klubb.
Totalt ble det det utbetalt kr. 72 000,-.

X