go up

For 2013 gjelder følgende satser:
Alder


14 – 17 år


18-25 år


25->

Type kurs
Begynnerinstruktør

700,-


700,-


500,-

Videregående instruktør

700,-


700,-


500,-


Ungdomstrener


700,-


700,-


500,-

Kretsdommer

700,-


700,-


500,-

Forbundsdommer


700,-*


500,-


Baby- og småbarnssvømming700,-


500,-


Coachingkurs **


700,-


700,-


500,-


* hele kursavgiften inntil kr. 1000,-


** kurs arrangert av klubb eller krets


 Tilskuddene gjelder for alle 4 idrettene.


 


Arrangører som ikke har kurslærere i nærheten kan søke om tilskudd til reiseutgifter for kurslærer.


Søknad sendes til brit@svomming.no.


 NSF vil foreta automatisk utbetaling ved å hente ut oversikt fra www.idrettskurs.no. Dette forutsetter at deltakerne er knyttet opp mot klubb ved påmelding.


 


Alle deltakere blir ikke reg. med klubbnavn så vi oppfordrer allikevel klubbene til å sende inn søknad etter hvert som de har hatt deltakere på kurs.


 


Utbetaling i juni og desember. Frist for utbetaling i juni er 1. juni 2013 og frist for utbetaling i desember er 1. november 2013.


 NB! For kurs som avholdes i november er søknadsfristen 1.desember. For kurs som avholdes i desember er søknadsfristen en uke etter avholdt kurs (og senest 18. desember) 


Søknaden må inneholde:  • Type kurs, sted, dato for kursavholdelse og kurslærers navn
  • Deltakeres navn og fødselsdato (evt. prosjektnr. fra Sportsadmin for de som har reg. kurset)
  • Klubbens kontonummer tilskuddet skal settes inn på


 


Søknaden sendes pr. e-post eller post til:
brit@svomming.noNorges Svømmeforbund, 0840 OSLO

Norges Svømmeforbund har også i 2013 satt av midler til utdanningstiltak i klubbene. Det betyr i grove trekk at en kursdeltaker fra en klubb, vil få subsidiert deler av deltakeravgiften, slik at klubbens utgifter til utdanning blir mindre.


Nytt av året er at arrangører som ikke har kurslærere i nærheten kan søke om tilskudd til reiseutgifter for kurslærer.

X