go up

For 2009 gjelder følgende satser:
Type

Begynner


instruktør

Videregående
instruktør

Ungdoms-


trener

Krets-
dommer
Forbunds-
dommer
Baby- og
småbarn
Alder
14 – 17 år 600,- 600,- 600,- 600,-
18-25 år 600,- 600,- 600,- 600,- Inntil 1000,-* 600,-
25-> 400,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,-


* hele kursavgiften inntil kr. 1000,-


 


Tilskuddene gjelder for alle 4 idrettene.


 


Klubbene oppfordres til å sende søknad etter hvert som klubbene har hatt deltakere på kurs.


Utbetaling i juni og desember. Frist for utbetaling i juni er 1. juni 2009og frist for utbetaling i desember er 1. november 2009.


 


NB! For kurs som avholdes i november/desember er søknadsfristen 20. desember. 


 


Søknaden må inneholde:  • Type kurs, sted, dato for kursavholdelse og kurslærers navn
  • Deltakeres navn og fødselsdato (evt. prosjektnr. fra Sportsadmin for de som har reg. kurset)
  • Klubbens kontonummer tilskuddet skal settes inn på

 


Søknaden sendes pr. e-post, post eller faks til:
brit@svomming.no


Norges Svømmeforbund, 0840 OSLO eller telefaks 21 02 96 71


 


 


 

Norges Svømmeforbund har også i 2009 satt av midler til utdanningstiltak i klubbene. Det betyr i grove trekk at en kursdeltaker fra en klubb, vil få subsidiert deler av deltakeravgiften, slik at klubbens utgifter til utdanning blir mindre.

X