go up

Tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av frivillige organisasjoner.


Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å og gi gode velferds-, fritids-, og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er organisasjoner som i 2006 skal arrangere tiltak for grupper av personer med funksjonsnedsettelse.


Det kan gis tilskudd til ulike tiltak som for eksempel velferds-, fritids-, og ferietiltak. Tilskuddet gis i form av engangstilskudd.


Det gis ikke tilskudd til drift av foreninger og ikke til innkjøp av utstyr.


Tilskudd blir ikke gitt til enkeltpersoner eller familier, statlige, fylkeskommunale eller kommunale organisasjoner/institusjoner.


Det må fylles ut fastsatt søknadsskjema.


Søknadsfrist 31.01.2006.


Annonsetekst og søknadsskjema er lagt ut på direktoratets nettside:http://www.shdir.no under Tilskudd/Kunngjøringer.


Kontaktperson i Sosial- og helsedirektoratet er Tormod Moland tlf; 24163483

Sosial og Helsedirektoratet utlyser statstilskudd for 2006 til tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av frivillige organisasjoner, deriblant medlemsklubber i Norges Svømmeforbund. Formålet med ordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å og gi gode velferds-, fritids-, og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknadsskjema finner du på http://www.shdir.no under Tilskudd/Kunngjøringer og fristen for å søke er 30. januar 2006. Mer detaljer om ordningen finner du under “Les mer”.

X