go up

Dommere må dømme minimum 5 stup konkuranser/øvelser i minimum ulike 3 stevner i løpet av de siste 2 år for å oprettholde status. Dersom dommeransvarlig i stuputvalget er i tvil om godkjenning, kan krav til dokumentasjon etterspørs.


X