go up

Da søknadsfristen for å søke om kurs i Svømmeaksjonen 2013 gikk ut 18. april hadde det kommet inn søknader om 1313 svømmekurs. Gaven fra GjensidigeStiftelsen var i år på 10,5 mill og det betød av vi hadde midler til å tildele 484 gratis svømmekurs dette året. De skal arrangeres over hele landet, i 108 svømmeklubber, og til sammen vil ca 7200 barn gå på kurs i mai-juni. Klubbene i Trøndelag og Nordland fikk en del ekstra kurs da “Skal vi stupe-kursene” ble gitt til disse fylkene. Oversikt over tildelingen pr. klubb.

X