go upVed søknadsfristens utløp var det 38 som hadde søkt om tilskudd til utstyr av ulik karakter. Norges Svømmeforbund innstilte alle søknadene. Søknadene ble prioritert fra NSFs side. NIF snudde litt på NSFs prioritering med det som følge at årets tildeling skal brukes til baneskillere og kun det.

De 18 som er innvilget tilskudd til baneskillere er:


Brønnøysund IL Svømmegruppa kr  2.350.-


Fyresdal IL Svømmegruppa kr  5.000.-


Haldens Svømmeklubb kr  5.000.-


Horten Svømmeklubb kr  7.500.-


Idrettslaget Varg kr  4.150.-


IL Solid Svømmegruppa kr  1.675.-


Levanger Svømme & Livr.kl. kr   6.000.-


Lier Svømmeklubb kr  3.100.-


Narvik Svømmeklubb  kr   9.500.-


Nærbø Symjeklubb kr  3.500.-


Oslo IL sv. avd.  kr   7.000.-


SK Delfana  kr   4.500.-


SK Speed Sv.gr.  kr   5.500.-


Sogndal IL Sv.gr.  kr   6.500.-


SSK Skjetten Svømming  kr  7.500.-


Vadsø Svømmeklubb  kr   7.500.-


Vestbyen IL Svømming kr   9.500.-


Vågsbygd Svømme og Livr.kl  kr   5.000.-


Samlet sum kr 100.775.-


 


  

Norges Svømmeforbund er tildelt kr. 100.775.- i spillemidler til utstyr. Midlene skal fordeles blant søkerne til utstyrsmidler. Norges Idrettsforbund har bestemt at midlene skal gå til innkjøp av baneskillere. Midlene vil bli utbetalt så snart NSF får disse overført fra NIF.

X