go up


 


 


NIF og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) introduserte i 2003 en ordning hvor idrettslag og foreninger eller grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært vellykket og vil derfor bli videreført som en del av KKDs programsatsing for idrettsanlegg.
Det kan maksimalt søkes om støtte tilsvarende 1/3 av veiledende utsalgspris. De resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for.


 


Klubber som er medlem av NSF kan søke om støtte til følgende type utstyr, slik det har vært de siste årene:  • Baneskillere
  • Oppbevaringsvogn for baneskillere
  • Mobile stupebrett
  • Målbur til vannpolo
  • Musikkanlegg til synkronsvømming

 


 


Søknadsregistrering har foregått via den enkelte klubbs “Klubben Online”-side på internett, slik det også gjorde i 2006. KKD har samtykket i at utstyr innkjøpt i løpet av kalenderåret 2007 er tilskuddsberettiget. Har klubben invistert i noe av det ovenstående utstyr, kunne man altså søke om å få tilskudd på 1/3 av summen, selv om man allerede har bestilt og betalt for utstyret. Søknadsfrist var 28. november 2007.


 


 


Følgende klubber har fått tildelt midler for 2007:


 


  Ant. tildelt beløp
     
Oslo Synkron
musikkanlegg til synkronsvømming 2 7260
Gjøvik Svømmeklubb
oppbevaringsvogn 3 5910
baneskillere 7 12720
Sandefjord Svømmeklubb
baneskillere 7 7969
Sogndal IL – Symjing
baneskillere 6 10000
Aalesunds SLK
oppbevaringsvogn 1 5750
Volda TIL – symjegruppe
baneskillere 3 9240
Overhalla IL – svømmegruppe
oppbevaringsvogn 1
baneskillere 4 5528
Bodø Svømmeklubb
baneskillere 5 12787
Bjerkvik Svømmeklubb
baneskillere 2 3276
Mosjøen Svømmeklubb
oppbevaringsvogn 2 2600
baneskillere 3 6534
Setermoen Svømmeklubb
baneskillere 7 14134
Nordkapp Svømmeklubb
oppbevaringsvogn 1 3300
Karasjok Svømmeklubb
oppbevaringsvogn 1 5280
baneskillere 7 14134
Totalt 126422


 


 


 


En forutsetning for å få tilført pengene er at klubben sender kopi av kvittering på riktig utstyr til


NSF så raskt som mulig – senest 29. februar 2008. Pengene vil bli overført klubben så snart kvittering er mottatt og kontonummer er mottatt.


 


 


Hvis klubben av en eller annen grunn ikke investerer i utstyret allikevel, så må NSF meddeles dette så raskt som mulig, slik at vi kan fordele midlene til andre klubber.


 


 


 


 


 

13 klubber i NSF får tildelt tilsammen 126.422 kroner fra KKD/NIF i ordningen spillemidler til utstyr for 2007.

X