go up

NSF har gjennom midler fra NIF og Folkehelsedirektoratet satt igang et prosjekt med å utvikle en modell for hvordan klubber kan bistå i det lokale folkehelsearbeidet med et aktivitetstilbud rettet mot overvektige. 4 pilotklubber er med i en arbeidsgruppe som i løpet av 2014/2015 skal utvikle en modell for et aktivitetstilbud for overvektige barn, ungdom og voksne. Følgende klubber tildeles midler og vil være med i arbeidsgruppen; Ullensakersvømmerne, Klepp Svømme- og Stupeklubb , Madla Svømmeklubb og Åstveit svømmeklubb.
Les mer om aktivitetstilbud for overvektige, samt utlysningen 2014.

X