go up

 


Velkommen til svømmefamilien!Som forelder/foresatt til et medlem av en klubb er du en naturlig del av det lokale klubbmiljøet.  Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre svømmeaktiviteten til en positiv opplevelse for barna. Sammen legger vi til rette for det lokale tilbudet og oppvekstmiljøet for barn og unge. Velkommen til engasjement og innsats!


 


Norges Svømmeforbund


Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheter til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Norges Svømmeforbund skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Norges Svømmeforbunds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 


 


NSF administrerer følgende svømmeidretter: Svømming, stup, vannpolo synkronsvømming, masters og open water, hvorav svømming har den desidert største aktiviteten.


Det understrekes at svømming gjennom disse artiklene brukes som helhetsbegrep for idrettene svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo, masters og open water.


 


Norges Svømmeforbunds visjon:  ”Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge”.


Les mer om Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan (strategiplan). 


Klubbene – hjertene i norsk svømming


Det er klubbene som legger til rette for aktivitetstilbud for alle medlemmer i alle aldre. Hovedvekten er dog på å legge til rette for at barn og unge skal ha et godt og trygt sted å være hvor de skal kunne utfolde seg i idretten. Klubbene arbeider for at barn og unge gjennom idretten skal utvikle seg til positive, kreative og ærlige individer. Klubben setter alltid pris på at dere som foresatte deltar og involverer dere i planlegging, gjennomføringen og utviklingen av klubben og dens aktivitetstilbud, slik at tilbudet til barna blir best mulig. Samtidig er det viktig å respektere klubbens arbeid og de engasjerte. Norges svømmeforbund arbeider tett med klubbene for å videreutvikle klubbene som organisasjoner for at man skal få et best mulig aktivitetstilbud for flest mulig ute i klubbene.  


 


Din rolle og støtte som foresatt er viktig


Foreldre har en viktig rolle i barns utvikling på alle felt, også når det gjelder idrett. Enten ditt barn er aktiv og konkurranseorientert på idrettsarenaen eller med for opplevelsens skyld, er din støtte og oppbacking som foresatt viktig. Som foreldre/foresatte er det viktig at du har tenkt gjennom hvordan ditt engasjement kan få betydning både for deg selv, ditt/dine barn og alle rundt deg. 


Det er stas å være involvert i klubben


Norsk svømming er helt avhengig av den frivillige innsatsen, den utgjør selve fundamentet for norsk svømming. Deltakelse og involvering fra foresatte og foreldre er avgjørende for å kunne gi barn og unge et godt aktivitetstilbud og et trygt idrettsmiljø. Klubben er helt avhengig av engasjement for å holde hjulene i gang. Vær med å bygge oppunder et positivt engasjement blant klubbens foresatte og engasjerte.


 


Det er mange måter å være involvert på. Ikke alle skal lede klubben eller være speaker på stevner. Noen skal sørge for informasjon til treningsgruppene, eller arrangere sosiale happeninger for klubben, organisere dugnad, være dommer eller instruktør. Det er mange oppgaver som blir mindre når flere engasjerer seg. Involver deg i klubbens arbeid!

 


Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!


 


Les mer om;   


Kilder: Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund


 

X