go up

Tildelingen blir klar i desember, og pengene vil bli overført til kontonummeret som er registrert på klubben i SportsAdmin (samme database hvor man foretar idrettsregistreringen).

Ved innlogging i SportsAdmin benyttes din “Min idrett” bruker. Det er leder av organisasjonen som må utføre registreringen, eller personer med en rolle som gir tilgang til å vedlikeholde organisasjonen.

Alle idrettslag som i 2014 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2014 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2014. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2014, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

Alle idrettslag som i 2014 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor. Skjema og veiledning finner du på NIF sin infoside om ordningen (litt nedenfor midten på siden).

Det er svært enkelt for alle klubber å få momskompensasjon – for klubber med under 5 millioner i driftskostnader, så trenger man bare å registrere ett tall på klubbens side i SportsAdmin! Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2014 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2015. Innrapporteringsfrist til NIF er 15. august. Særidrettsklubber (klubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund) registrerer sitt tall. Svømmegrupper i fleridrettslag: Husk å få hovedlag til å søke om momskompensasjon! Alle klubber skal ha fått mail fra NIF med info om hvordan tallet skal rapporteres. Info om ordningen finner dere på NIF sin infoside om vare- og tjenestemoms.

X