go up

Det er svært enkelt for alle klubber å få momskompensasjon – man trenger bare å registrere ett tall på klubbens side i SportsAdmin! Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2012 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon 2013. Innrapporteringsfrist til NIF er 15. august. Særidrettsklubber (klubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund) registrerer sitt tall. Svømmegrupper i fleridrettslag: Husk å få hovedlag til å søke om momskompensasjon! Alle klubber skal ha fått mail fra NIF med info om hvordan tallet skal rapporteres. Info om ordningen finner dere her.


 

X