go up

NSF søkte også å få godkjent måltavle/klokke til vannpolo, men dette utstyret ble ikke godkjent denne gang.


 


  


 


 

I mange år har NSFs medlemsklubber kunnet søke om tilskudd til baneskillere, oppbevaringsvogn for baneskillere, mobile stupebrett, målbur til vannpolo, og musikkanlegg til synkronsvømming. KKD og NIF har nå også godkjent tidtakeranlegg svømming, og det er vi svært godt fornøyd med. Det har i mange år vært flere klubber som har ønsket å heve standarden på sine stevner ved å kunne tilby elektronisk tidtaking. F.eks er elektronisk tidtaking påkrevd for å kunne godkjenne norske rekorder. Se artikkel om spillemidler til utstyr 2009.

X