go up


NSF arbeider med utviklingen av et allsidig aktivitetskonsept for barn og unge kalt Vill i vann. Mange klubber er allerede igang. «Vill i vann» er et for barn og unge med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Vill i vann er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt, som et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier.


 


Vi var veldig spente før dette førset kurset i og med dette var første gangen det ble gjennomført. Kurset inneholdet følgende sju moduler; • Modul 1: Om Vill i vann
 • Modul 2: Trenerollen i Vill i vann
 • MOdul 3: Svømming og svømmeteknikk
 • Modul 4: Stup
 • Modul 5: Synkronsvømming
 • Modul 6: Minipolo
 • MOdul 7: Allsidighet og kreativitet i vann og på land


 


Kurset har gått fantastisk bra. Moro å se at Vill i vann konsptet og tankegangen blant Vill i vann trenere allerede er igang. Vi ser frem til fortsettelsen og nye trenerkurs. Trolig blir det satt opp et nytt trenerkurs i Stavanger i mars.


 


Deltakere på kurset; • Petter Malm, Tønsberg svømmeklubb
 • Theodor kittelsen; Lambertseter svømmeklubb
 • Amanda Essebo, Bærumsvømmerne
 • Janne Løkken, BS-LK
 • Roar Olsen, Fet SK
 • Orsolya Szechey, IL Bjørn
 • Linda Strand, Raufoss svømming
 • Ole Henrik Turøy, Poseidon

 


Takk til bidragsytere på kurset; • Kurslærer Øyvind Skuggedal
 • Vannpolo; Terje Tollefsrud, trener LRK vannpolo og I vannpoloutvalget
 • Synkron; Anniken, trener Oslo synkron og I Synkronutvalget
 • Stup; Filip Devor; trener Oslo Stupeklubb

 


Les mer om Vill i vann: www.svomming.no/index.php?menuid=598&expand=3,598


Les mer om trenerkurset: www.svomming.no/index.php?articleid=6909


  


 


 NSF gjennomførte 24 og 25.oktober tidenes første trenerkurs i Vill i vann. Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for vill i vann, kjennskap til grunnfundamentet og kjerneøvelser for de ulike vannidretter og reflektere rundt trenerollen i Vill i vann. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge. Kurset hadde 8 deltakere fra 8 forskjellige klubber. Innholdet ble levert av kurslærer, NSFs administrasjon og representanter fra de ulike idretter. NSF synes det er topp at deltakerne og kurslærerne har gitt veldig gode tilbakemeldinger på kurset. Vill i vann trenerkurset er kommet for å bli!

X