go up

– Vi stor foran en stor oppgave, men vi skal gjøre hva vi kan for at arrangementet skal bli så vellykket som mulig. Vi satser på å samarbeide aktivt med en friidrettsklubb og en svømmeklubb i forhold til den tekniske delen av arrangementet, sier Hilde Nerdal i THIL.
Stig Morten Sandvik, varamedlem i NFI og mangeårig aktiv svømmer for TSLK og trener i THIL, synes det er flott at et handikapidrettslag tar ansvar for et integrert arrangement.
– THIL vil med sitt engasjement bidra positivt i integreringsprosessen i norsk idrett, sier han.
Ungdomslekene, som nå kalles Kiwanis Ungdomsleker, har tidligere vært et arrangement kun for funksjonshemmede. De siste sju-åtte årene er det imidlertid vært et integrert arrangement med mange ikke-funksjonshemmede deltakere. Norges Svømmeforbund og Norges Fri-idrettsforbund har de senere åra også vært involvert i arrangementet. Begge forbund ønsker å satse på et utvalg stevner i landet som kan bli gode rekrutteringsarenaer.
Neste års Kiwanis Ungdomsleker går for øvrig 22.-24. september. Kontaktperson er Hilde Nerdal på telefon 924 28 498. E-mail: hildener@online.no
På bildet ser vi Stig Morten Sandvik gratulerer Trondheim Handikapidrettslag ved Hilde Nerdal med overtakelsen av Kiwanis Ungdomsleker.


 


   

Trondheim Handikapidrettslag (THIL) overtar hovedansvaret for avviklingen av de tradisjonelle og landsomfattende Ungdomslekene i Trondheim der idrettene svømming og friidrett står sentralt. Ungdomslekene var tidligere et arrangement i regi av Norges Handicapidrettsforbund og senere Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, men det ble i 2004 overtatt av Sør-Trøndelag Idrettskrets. Nå er altså lekene kommet i klubbhender, og der vil de nok bli værende.

X